Analizator wyników testów

Analizator wyników testów szkolnych to aplikacja służąca do wykonywania analiz z przeprowadzonych testów, egzaminów, wyników semestralnych itp. Dzięki technologii pracy w chmurze aplikacja oraz zapisane dane są dostępne z każdego komputera podłączonego do Internetu.
Aby uruchomić aplikację wystarczy się zalogować i kliknąć w ikonę Analizator wyników testów.

Najważniejsze funkcje

 • Wynik analizy przedstawia wyliczony % punktów, współczynnik łatwości oraz określoną kategorię dla zadań.
 • Prezentacja wyników w formie wykresu słupkowego.
 • Maksymalna wielkość arkusza jaką można stworzyć do przeprowadzenia analiz to 35 osób i 25 zadań.
 • Możliwość importu danych z plików w formacie .XLS, .XLSX (Excel).
 • Możliwość eksportu danych z tabeli jako pliku w formacie .XLS lub .XLSX (Excel).
 • Możliwość wstawiania do analizy osób nieobecnych.
 • Kontrola błędów w przypadku omyłkowego wprowadzenia niewłaściwej wartości punktów lub niedozwolonego znaku.
 • Wykonana analiza jest generowana w formacie .PDF i drukowana z programu Adobe Reader.
 • Zapisywanie wykonanej analizy w Twojej bazie danych.
 • Otwarcie zapisanej analizy do edycji lub ponownego drukowania.
 • Brak ograniczeń drukowania wykonanych analiz.
 • Praca w chmurze. Brak konieczności pobierania i instalacji oprogramowania. Dostęp do aplikacji odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Wprowadzanie danych

Analizator wyników jest interaktywną aplikacją dzięki której wprowadzanie punktów jest proste i szybkie. Strzałki na klawiaturze umożliwiają wygodne przechodzenie pomiędzy komórkami a zmiana wartości odbywa się natychmiast po rozpoczęciu wprowadzania nowej liczby. Aby umożliwić użytkownikowi łatwiejsze wypełnianie tabeli system na bieżąco monitoruje wprowadzanie danych i w przypadku wykrycia nieprawidłowości informuje o tym a jednocześnie uniemożliwia wykonanie analizy.

Analiza danych i prezentacja wyników

Przedstawiane wyniki analizy można zmieniać w zależności od potrzeb wykorzystując ustawienia analizy.

Zapis i odczyt utworzonego dokumentu w chmurze

Analizator wyników umożliwia zapis wykonywanych analiz w chmurze w ramach konta użytkownika. Dzięki tej technologii, mamy do nich dostęp z każdego komputera podłączonego do Internetu.

© Copyright 2012 setiphu.pl
Portal interaktywnych narzędzi dla szkół