Logowanie

Rodzaj logowania:
ID dostępu:
Użytkownik:
Hasło:
Ten rodzaj logowania wykonują użytkownicy, którzy otrzymali dostęp do wglądu lub edycji danych wybranych aplikacji od zarejestrowanego użytkownika (np. uczeń, rodzic, student).
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
  • Sprawdzaj i kontroluj obecność, wystawiaj oceny, drukuj arkusze.
  • Włącz odmierzanie czasu do końca sprawdzianu lub egzaminu na ekranie rzutnika.

Kalkulator ocen

Przeliczanie punktów na oceny, liczenie śreniej ważonej i arytmetycznej.

więcej »

Konstruktor kart odpowiedzi do testów

W krótkim czasie stworzysz dowolną kartę odpowiedzi.

więcej »

Analizator wyników testów

Wykonuj analizy z przeprowadzonych testów, egzaminów

więcej »

Realizator programu nauczania

Wydrukuj gotową kartę monitorującą liczbę zrealizowanych godzin.

więcej »

Stoper sprawdzianów

Włącz odmierzanie czasu do końca sprawdzianu lub egzaminu na ekranie rzutnika.

więcej »

Dziennik elektroniczny

Sprawdzaj i kontroluj obecność, wystawiaj oceny (średnia ważona), drukuj arkusze.

więcej »

© Copyright 2012 setiphu.pl
Portal interaktywnych narzędzi dla szkół