Kalkulator ocen

Kalkulator ocen to aplikacja, która umożliwia przeliczanie punktów na oceny lub liczenie średniej ważonej i arytmetycznej. Dzięki tej aplikacji szybko ocenisz dużą ilość kartkówek, sprawdzianów, testów i innych prac. Technologia pracy w chmurze zapewnia dostęp do kalkulatora ocen z każdego komputera podłączonego do Internetu. Możesz, więc korzystać z niego również w pracy.
Aby uruchomić aplikację wystarczy się zalogować i kliknąć w ikonę Kalkulator ocen.

1. Przeliczanie punktów na oceny.

Wynikiem jest wystawiona ocena, podsumowanie punktów oraz wartość procentowa. Kalkulator umożliwia dostosowanie zakresów procentowych ocen do określonych wymagań.

Funkcjonalność:

 • Automatyczne przeliczanie oceny,
 • Kontrola omyłkowego wprowadzenia niewłaściwej wartości punktów,
 • Konfiguracja kalkulatora ocen,
 • Konfiguracja zakresów oceniania,
 • Konfiguracja minimalnej i maksymalnej oceny,
 • Konfiguracja dwóch wariantów zakresu oceniania,
 • Ustawienia tymczasowe (zmiana konfiguracji bez konieczności zmiany zapisanych ustawień),
 • Kolorowanie wyliczonej oceny,
 • Możliwość sprawdzania do 40 zadań za jednym razem,
 • Przechodzenie pomiędzy komórkami przy pomocy strzałek na klawiaturze

Wprowadzanie punktów

Kalkulator ocen jest interaktywną aplikacją, dzięki której wprowadzanie punktów jest proste i szybkie. Strzałki na klawiaturze umożliwiają wygodne przechodzenie pomiędzy komórkami a zmiana wartości odbywa się natychmiast po rozpoczęciu wprowadzania nowej liczby.

Wystawiona ocena

Ocena i uzyskane punkty są aktualizowane na bieżąco podczas wprowadzania punktów. Uzyskany wynik jest przedstawiany w sposób przejrzysty z możliwością ustawienia automatycznego kolorowania wystawionej oceny.

Warianty zakresu oceniania i konfiguracja

Kalkulator ocen udostępnia dwa warianty zakresu oceniania, które można dopasować do własnych potrzeb. Możliwe jest ustawienie minimalnej oceny (1 lub 2) i maksymalnej oceny (3, 4, 5 lub 6).

Ustawienia tymczasowe

Umożliwiają zmianę ustawień bez konieczności zmiany zapisanych ustawień.

2. Liczenie średniej ważonej i arytmetycznej.

Kalkulator ocen umożliwia jednoczesne liczenie średniej ważonej oraz arytmetycznej ocen z zadań.

Funkcjonalność:

 • Liczenie średniej ważonej i arytmetycznej jednocześnie,
 • Kontrola poprawności wprowadzenia wag i ocen,
 • Możliwość liczenia średniej z 40 zadań za jednym razem,
 • Ustawienia tymczasowe (zmiana konfiguracji bez konieczności zmiany zapisanych ustawień)

Wprowadzanie wag i ocen

Wyliczona średnia arytmetyczna i ważona

© Copyright 2012 setiphu.pl
Portal interaktywnych narzędzi dla szkół